Kayseri Üniversitesi Seyrani Araştırma Merkezi’nden Osmanlıca eser

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsü’ndeki Seyrani Araştırma Merkezi’nin ilk eseri Sanihat-ı Seyrani oldu.

KAYÜ, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı kurucu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Balcı’nın yaklaşık bir yıllık itinalı çalışması sonucunda, Türk Kültürüne ve Aşıklık Edebiyatına Aşık Seyrani’nin Sanihat-ı Seyrani isimli Osmanlıca eseri ayrıntılı şekilde çevirisi yapılarak yeniden kazandırıldı. Eser hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Fatih Balcı; “Ele aldığımız çalışma, Ahmed Hazım Bey’in, Aşık Seyrani’nin ilk şiirlerini derlediği Sanihat-ı Seyrani adlı eseridir. Sanihat-ı Seyrani daha önce neşredilmiş ancak eserde görülen bazı eksikliler nedeniyle eserin yeniden yayımlanması gerekli görülmüştür. Bunun üzerine Sanihat-ı Seyrani’nin matbü metni temin edilmiş, eserde yer alan aruz ve hece vezinli şiirler yeni yazıya aktarılmıştır. Eser yeniden neşre hazırlanırken, ilmi usullere dikkat edilmiş, şiirlerde yer alan ayet, hadis, kelam-ı kibar, Eski Anadolu Türkçesine ait kelime ve kelime gruplarına titizlikle yaklaşılmıştır. Söz konusu edilen Arapça ve Farsça ibarelerin okuyucuda soru işareti uyandırmaması adına dipnotlardan istifade edilmiştir. Bu durumla da yetinilmemiş, kitabın sonunda Sanihat-ı Seyrani’nin tıpkı- basımına yer verilmiştir. Bahse konu ettiğimiz yönleriyle Sanihat-ı Seyrani, hem Halk Edebiyatı araştırmacıları hem de Eski Edebiyata ilgi duyan okuyucular için başucu niteliğinde bir eser konumundadır. Kitap üç bölümden müteşekkildir. Giriş kısmı niteliğindeki ilk kısımda, Aşık Seyrani’nin hayatı ve şahsiyetine değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Ahmed Hazım Bey ve Sanihat-ı Seyrani’si ile ilgili tafsilatlı bilgi verilmiştir. Son bölümde ise eserin asıl çalışma konusunu teşkil eden Sanihat-ı Seyrani okuyucunun istifadesine ve ilim aleminin dikkatine sunulmuştur” dedi. – KAYSERİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx