Yabancı asıllı öğrenci doktorlara ek ödeme kararı

Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de tıpta uzmanlık tahsili alan öğrencilere döner sermayeden ek ödeme yapılmamasının mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

Ankara’daki birtakım üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinde tıpta uzmanlık tahsili gören altı Azeri, döner sermaye ek ödemesi yapılmaması nedeniyle çeşitli teşebbüslerde bulundu.

Kurumlarından olumlu karşılık alamayan Arif Hüseynli, Elbay, Bayramlı, Rajab Guliyev, Sabuhi Alishov, Ulvi Majidli ve Vusala Yusufova isimli 6 azerinin idari davaları da olumsuz sonuçlanınca husus Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Anayasa Mahkemesi şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

  • Tıpta uzmanlık öğrencileri ortasında döner sermaye ek ödemesinden yararlanma bakımından Türk vatandaşı olup olmama temelinde yapılan farklı muamelenin objektif ve haklı bir sebebinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
  • Farklı muamelenin haklı bir sebebinin bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından orantılılık istikametinden ayrıyeten bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.
  • Açıklanan münasebetlerle Anayasa’nın 35. unsurunda düzenlenen mülkiyet hakkıyla temaslı olarak Anayasa’nın 10. hususunda garanti altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

“MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Yüksek Mahkeme sonuçta şu kararı kurdu:

  • Mülkiyet hakkıyla temaslı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ait savın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  • Anayasa’nın 35. hususunda düzenlenen mülkiyet hakkıyla irtibatlı olarak Anayasa’nın 10. unsurunda teminat alınan ayrımcılık yasağının İHLAL EDİLDİĞİNE,
  • Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkıyla kontaklı olarak ayrımcılık yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için tekrar yargılama yapılmak üzere Ankara 2. Yönetim MahkemesineGÖNDERİLMESİNE,
  • Başvurucuların tazminat istemlerinin REDDİNE,
  • Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 28/6/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.