Son Dakika… Danıştay’dan İstanbul Kontratı kararı

Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Mukavelesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Çabaya Dair Avrupa Kurulu Sözleşmesi”nin feshine ait 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, kontratın feshine ait 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı.

Daire, Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kamuoyunda İstanbul Kontratı olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Uğraşa Dair Avrupa Kurulu Sözleşmesi”, Cumhurbaşkanı Kararının, 20 Mart 2021’de Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedildi.

Cumhurbaşkanı Kararında, “Türkiye Cumhuriyeti ismine 11 Mayıs 2011’de imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Konseyi kararı ile onaylanan Bayana Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Uğraşa Dair Avrupa Kurulu Mukavelesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. hususu mucibince karar verilmiştir” denildi.

Feshe ait Cumhurbaşkanı Kararı, mukavele kararları mucibince Avrupa Kuruluna bildirimden 3 ay sonra yürürlüğe girdi ve Türkiye resmen kontrattan ayrılmış oldu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetmiş, iptal istemlerini ise duruşmalı olarak ele almıştı.

Duruşmalarda, Danıştay Savcısı, “bir süreç hangi yordama uygun tesis edilmişse tıpkı yola uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM’nin uygun bulma kanunuyla yürürlüğe giren bir muahedenin feshi fakat TBMM’nin uygun bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Yalnızca cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez.” görüşünü lisana getirerek, sürecin iptaline karar verilmesini istemişti.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.