İBB’ye ilişkin yalılara el konulmuştu: Mahkeme ‘ihtiyati tedbir’ kararı verdi

17. Asliye Hukuk Mahkemesi, Hatice ve Fehime Sultan yalılarına hukuksuz formda el konulmasının akabinde kıymetli bir orta karar verdi. İBB’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı ‘tapu iptali ve tescil’ davasında karar veren mahkeme, davalı ismine kayıtlı taşınmazların 3. bireylere satışının ve periyodunun önlenmesi için Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK) 389. unsuru uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati önlem konulmasına hükmetti. 

Mahkeme kararına münasebet olarak HMK’nın 389. Unsurunda düzenlenmiş olan halleri gösterdi.

Mahkeme kararında, “Dava belgesi incelendiğinde; açılan dava Tapu İptali ve Tescili (Zilyetliğe Dayalı) istemine ait olup, uyuşmazlık konusu olan taşınmaz açısından önlem istendiği ve uyuşmazlık ile ziyan tehlikesinin yaklaşık ispatına ait kurallar da mevcut olduğundan, kanıtların toplanması, durum ve şartların gerektirmesi halinde teminatın kıymetlendirilmesi mümkün olduğundan bu etapta takdiren teminatsız olarak ihtiyati önlem talebi ile davalıdır şerhi işlenmesi taleplerinin kabulü istikametinde aşağıdaki formda karar vermek gerekmiştir” denildi. 

Mahkemenin verdiği karar, kararda şu formda yer aldı:

1-Davacı tarafça talep edilen İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 40 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın davalı ismine kayıtlı ise 3. Şahıslara satışının ve zamanının önlenmesi için HMK 389 unsuru uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına İHTİYATİ ÖNLEM KONULMASINA,

2-Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne bu konu ile ilgili müzekkere yazılmasına, 

3-Ara kararın taraflara bildirimine, Dair, kararın bildiri tarihinden itibaren 1 haftalık mühlet içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ortaköy kıyısında bulunan Fehime ve Hatice Sultan Yalıları İBB’nin elinden hukuksuz bir halde alındı. El koyma kararından evvel, toplam kıymetleri yaklaşık 7 milyar TL’yi bulan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının önünde açıklama yapan İBB Lideri Ekrem İmamoğlu, hukuksuzluğa dikkat çekmiş, el koyma ihtimalini hatırlatıp, yapılmak istenen devranı ‘gasp’ olarak nitelemişti. İBB’nin hukuk yoluyla çabaya devam edeceğini duyurmuştu.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.