Güçte tez kamulaştırma kararı

Malatya ve Bolu’da yapılacak güç ve maden projeleri için birtakım taşınmazlar tez kamulaştırılacak. 

Konuya ait Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde tesis edilecek doğalgaz dağıtım sistemi kapsamında gereksinim duyulan taşınmazlar, tapuda Hazine ismine tescil edilmek üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.

Malatya vilayet hudutlarında bulunan 4’üncü küme maden işletme ruhsatlı alanda, ruhsata mevzu maden üretimine devam edilebilmesi için gereksinim duyulan taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde bulunan ve Bolu vilayet sonlarındaki alanda kömür üretim faaliyetlerinin devamı için gereken taşınmazların, üzerlerindeki ekili, dikili ve yapılı ögeleriyle tüm kamulaştırma bedel ve masrafları rödovansçı firma tarafından karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü ismine tescil edilmek üzere TKİ tarafından tez kamulaştırılacak.

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.